Ozonnedbrytande ämnen

EU:s förordning om ozonnedbrytande ämnen ersätts av en ny, omarbetad förordning (EU) nr 2024/590, som gäller från och med 11 mars 2024. Förordningen innehåller regler om produktion, import, export, utsläppande på marknaden, användning, återvinning, återanvändning, regenerering och destruktion av ämnen som bryter ner ozonskiktet.

Den nya förordningen innehåller främst ändringar som berör den som får använda ozonnedbrytande ämnen i de få undantag som finns.

Ändringsförordningar och rättelser

Det finns inga ändringar eller rättelser som inte finns med i den konsoliderade förordningstexten.

Alla ändringsförordningar till förordningen om ozonnedbrytande ämnen finns i EUR-Lex, portalen till EU-rätten Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 mars 2024