Ekodesignkrav för hållbara produkter - ESPR

Från den 18 juli 2024 gäller en ny EU-förordning om ekodesign för hållbara produkter. Den brukar förkortas ESPR (från engelskans Ecodesign requirements for sustainable products regulation). I förordningen finns det krav på så kallad ekodesign av produkter som ska förbättra produkternas miljömässiga hållbarhet. Bland annat ska det gå att reparera produkter och att ta isär dem för återvinning när de har slutat att fungera. Det införs också krav på digitala produktpass.

Senast uppdaterad 3 juli 2024