Batterier

Batteriförordningen innehåller regler om förbud mot att släppa ut batterier och ackumulatorer på marknaden om de innehåller över en viss halt av tungmetallerna kvicksilver och kadmium. Batteriförordningen har delvis ersatt direktiv 2006/66/EG. Förordningen trädde i kraft 17 augusti 2023.

Senast uppdaterad 2 oktober 2023