Lämna synpunkter på ändringsförslag i RoHS

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom RoHS. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd inom RoHS

Översyn av lagstiftningen

Inget samråd pågår.

Översyn av begränsade ämnen

Inget samråd pågår.

Förslag på undantag

Inget samråd pågår.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel behövs kunskap om alternativa ämnen som går att använda. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 2 februari 2024