Regler för leksaker - leksaksdirektivet

 

Det finns många regler för kemikalier i leksaker. Bland dessa regelverk är leksaksdirektivet ett av de mer omfattande. Det handlar om leksakers säkerhet och innehåller regler om kemikalier, brännbarhet, allmän säkerhet samt elsäkerhet. Enligt leksaksdirektivet får kemiska ämnen i leksaker aldrig innebära någon risk för människors hälsa.

EU-kommissionens förslag till ny leksaksförordning

EU- kommissionen presenterade den 28 juli 2023 ett förslag till en leksaksförordning som är tänkt att ersätta dagens leksaksdirektiv. Kommissionen föreslår bland annat att de gällande kemikaliereglerna stärks för att skydda barnen.

Förslaget ska förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Läs förslaget om en ny leksaksförordning (på engelska) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 8 december 2023