Produktsäkerhet

Varor och kemiska produkter som säljs till konsumenter får inte utgöra en risk för människors hälsa och säkerhet. Detta är en övergripande princip i det så kallade produktsäkerhetsdirektivet. Reglerna gäller när det inte finns någon specifik lagstiftning som reglerar risken.

Produktsäkerhetsdirektivet har setts över och kommer att ersättas av en förordning om allmän produktsäkerhet. Den nya förordningen om allmän produktsäkerhet (EU) 2023/988 ska tillämpas från och med den 13 december 2024.

Här hittar du den nya produktsäkerhetsförordningen. Länk till annan webbplats.

Läs mer om produktsäkerhet på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Produktsäkerhetsdirektivet är infört i svensk lagstiftning genom produktsäkerhetslagen (2004:451) Länk till annan webbplats. och produktsäkerhetsförordningen (2004:469). Länk till annan webbplats.

Enligt produktsäkerhetslagen måste företag anmäla till Konsumentverket om de sålt farliga varor eller tjänster. Konsumenter kan också göra en anmälan till Konsumentverket om de stött på farliga varor eller tjänster.


Senast uppdaterad 15 juni 2023