Aktuella ändringar i leksaksdirektivet

Innehållsförteckning:

Här informerar vi om aktuella ändringar av leksaksdirektivet.

Gränsvärden för anilin har införts

Anilin är cancerframkallande och kan påverka arvsmassan. För att skydda de allra minsta barnen så finns nu gränsvärden för innehållet av anilin i leksaker för barn under tre år och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Gränsvärdena gäller för leksaker av textil och läder och för fingerfärger. De ska tillämpas från och med den 5 december 2022.

Kommissionens direktiv (EU) 2021/903 om särskilda gränsvärden för anilin i vissa leksaker Länk till annan webbplats.

Märkningskrav för många allergiframkallande doftämnen

Kravet på märkning av leksaker som innehåller allergiframkallande doftämnen har utökats från 11 till 72. Namnen på de allergiframkallande doftämnena ska anges på leksaken, på en anbringad etikett, på förpackningen eller i en åtföljande broschyr om koncentrationerna av dessa doftämnen i leksaken eller i beståndsdelar av denna överskrider 100 mg/kg. Märkningskravet för de nya ämnena började gälla den 5 juli 2022.

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2088 om märkning med allergiframkallande doftämnen Länk till annan webbplats.

Förbud mot ytterligare allergiframkallande doftämnen

Förbudet mot 55 allergiframkallande doftämnen i leksaker har utökats med ytterligare tre ämnen (atranol, kloratranol och metylheptinkarbonat). Förbudet mot de tre ämnena började gälla den 5 juli 2022.

Kommissionens direktiv (EU) 2020/2089 om förbud mot allergiframkallande doftämnen Länk till annan webbplats.

Gränsvärden för formaldehyd har införts

Formaldehyd är bland annat cancerframkallande och används vid tillverkning av vissa plaster (polymerer), hartsbundna träprodukter som spånskivor och MDF-skivor, textil, läder och papper. Ämnet används också som konserveringsmedel.

För att skydda de allra minsta barnen så finns nu strängare gränsvärden för innehållet av formaldehyd i flera typer av leksaksmaterial i leksaker för barn under tre år och i andra leksaker som är avsedda att stoppas i munnen. Dessa material är textil, läder, papper och vattenbaserade leksaksmaterial. Dessutom finns gränsvärden för läckage (migration) från polymera leksaksmaterial och för avgivning (emission) från leksaksmaterial av hartsbundet trä. Gränsvärdena började gälla den 21 maj 2021.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1929 om gränsvärden för formaldehyd Länk till annan webbplats.

Ändrade gränsvärden för aluminium

Barn kan vara känsliga för intag av aluminium. För att ytterligare skydda barn för att utsättas för aluminium från leksaker, så har gränsvärdena för hur mycket aluminium som får läcka (migrera) från tre olika typer av leksaksmaterial sänkts till ungefär hälften av de som gällde förut. De nya gränsvärdena började gälla den 20 maj 2021.

Kommissionens direktiv (EU) 2019/1922 om ändrade gränsvärden för aluminium Länk till annan webbplats.

Förslag till ändringar

EU-kommissionens förslag till ny leksaksförordning

EU- kommissionen presenterade den 28 juli 2023 ett förslag till en leksaksförordning som är tänkt att ersätta dagens leksaksdirektiv. Kommissionen föreslår bland annat att de gällande kemikaliereglerna stärks för att skydda barnen.

Förslaget ska förhandlas i Europeiska unionens råd och Europaparlamentet.

Läs förslaget om en ny leksaksförordning (på engelska) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 25 augusti 2023