Aktuella ändringar i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

Här hittar du information om aktuella ändringar i POPs-förordningen.

Förbud mot perfluorhexansulfonsyra – PFHxS, dess salter och besläktade föreningar i kemiska produkter och varor

Från och med den 28 augusti 2023 är det förbjudet att tillverka, importera, sälja och använda kemiska produkter och varor som innehåller perfluorhexansulfonsyra, PFHxS, eller dess salter. Förbudet gäller också föreningar som är besläktade med perfluorhexansulfonsyra, det vill säga ämnen som har molekylgruppen C6F13S i sin kemiska struktur och därför kan brytas ner till perfluorhexansulfonsyra.

Skälet till förbudet är att perfluorhexansulfonsyra är mycket svårt att bryta ner och därför kan anrikas i miljön. Perfluorhexansulfonsyra tillhör ämnesgruppen PFAS och liksom alla PFAS är ämnet syntetiskt framställt och förekommer inte naturligt i miljön.

Läs mer om PFAS

Perfluorhexansulfonsyra, dess salter och besläktade föreningar kan ibland förekomma som oavsiktliga föroreningar i andra ämnen som används i kemiska produkter och varor. För sådana kemiska produkter och varor gäller följande:

  • Koncentrationen av perfluorhexansulfonsyra eller dess salter får högst vara 0,025 mg/kg (0,0000025 viktprocent).
  • Summan av koncentrationen av föreningar besläktade med perfluorhexansulfonsyra får högst vara 1 mg/kg (0,0001 viktprocent).
  • Skumblandningar för brandsläckning som ska användas eller används vid tillverkning av andra skumblandningar för brandsläckning får innehålla högst 0,1 mg/kg (0,00001 viktprocent) av perfluorhexansulfonsyra, dess salter och besläktade föreningar.

Läs förordningen i sin helhet:

Förordning (EU) 2023/1608 om ändring av bilaga I vad gäller perfluorhexansulfonsyra (PFHxS), PFHxSsalter och PFHxS-besläktade föreningar Länk till annan webbplats.

Undantag för vissa varor

Du får importera och sälja varor som innehåller perfluorhexansulfonsyra, dess salter eller besläktade föreningar fram till den 28 februari 2024 om varorna tillverkades senast den 28 augusti 2023. Du får också fortsätta att använda varor som togs i bruk innan förbudet började gälla den 28 augusti 2023.

Undantagen för varor finns i artikel 4.2 i POPs-förordningen.

Lista med exempel på ämnen som omfattas

För att underlätta för dig som är företagare finns en lista med exempel på ämnen som räknas som salter och besläktade föreningar till perfluorhexansulfonsyra och som därmed omfattas av förbudet. Listan togs fram i samband med att ämnena fördes in i Stockholmskonventionen. Totalt omfattar listan cirka 200 ämnen. Listan ger endast exempel på ämnen och är inte uttömmande. Det är den kemiska definitionen i själva förordningstexten som avgör vilka ämnen som omfattas.

Lista med exempel på PFHxS-salter och PFHxS-besläktade föreningar Länk till annan webbplats.

Läs mer om Stockholmskonventionen

Sänkt haltgräns för oavsiktliga spårföroreningar av PFOA och PFOA-salter i PTFE-mikropulver

PTFE (polytetrafluoretylen) är en fluorpolymer som tillhör den kemiska ämnesgruppen PFAS. I vissa användningar förekommer PTFE i form av mikropulver, som kan innehålla oavsiktliga spårföroreningar av ämnet PFOA (perfluoroktansyra) och PFOA-salter. EU-kommissionen har beslutat att sänka gränsen för hur mycket oavsiktliga spårföroreningar av PFOA och PFOA-salter som får finnas i PTFE-mikropulver, från 1 mg/kg till högst 0,025 mg/kg. Det nya gränsvärdet gäller också för kemiska produkter och varor som innehåller PTFE-mikropulver och som används industriellt och yrkesmässigt. PTFE-mikropulver kan till exempel förekomma i olika typer av smörjmedel och fetter.

Regeln började att gälla den 18 augusti 2023.

PTFE-mikropulver som innehåller högst 1 mg/kg PFOA eller PFOA-salter får fortsatt transporteras och användas i anläggningar där syftet är att sänka halten av de oavsiktliga föroreningarna till den lagliga nivån. Detta gäller även efter den 18 augusti 2023.

Förordning (EU) 2023/866 om ändring av bilaga I vad gäller perfluoroktansyra (PFOA), PFOA-salter och PFOA-besläktade föreningar Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 12 mars 2024