Lämna synpunkter på ändringsförslag i POPs-förordningen

Innehållsförteckning:

I samråden får du möjlighet att lämna synpunkter på ändringsförslag och andra aktuella frågor inom POPs-förordningen. Samråden är offentliga, vilket innebär att alla som vill kan lämna synpunkter.

Aktuella samråd och frågor

Echa beaktar intressenternas kommentarer i relevanta skeden av processen som leder till att förteckna ett ämnen som ett POPs-ämne enligt Stockholmskonventionen. Du har nu möjlighet att lämna kommentarer och synpunkter på utkast till "Risk management evaluation" för följande ämne:

  • Klorpyrifos (CAS-nr: 2921-88-2)

Lämna dina synpunkter senast den 8 maj 2024 Länk till annan webbplats.

Varför är det viktigt att tycka till?

Det är viktigt att all information kommer fram i samrådet, innan beslut fattas. Till exempel är det viktigt att få kunskap om alternativa ämnen som går att använda i undantagen. Om du eller ditt företag har sådan information är det viktigt att du deltar i samrådet.

Senast uppdaterad 27 mars 2024