Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Så arbetar vi

Kemikalieinspektionen är den myndighet som arbetar för att minska riskerna för att människor, djur och miljön ska ta skada av kemikalier. Vi arbetar på flera sätt inom kemikalieområdet. Vi tar fram förslag till ny lagstiftning, vi prövar ansökningar om tillstånd, vi utbildar och vi gör inspektioner för att se till att företag följer gällande kemikalieregler.

Vi bedriver verksamhet inom tre huvudsakliga delområden:

  • Kemikalieinspektionen identifierar ämnen som kan vara skadliga och försöker minska risken för att folk kommer i kontakt med dem. Vi är med och utvecklar lagar, både i Sverige och inom EU, för att ämnen ska kunna hanteras säkert. De ämnen som är särskilt problematiska arbetar vi för att förbjuda och fasa ut helt, så att de inte kommer ut i samhället.
  • Vi prövar ansökningar om tillstånd från företag som vill sälja och använda olika bekämpningsmedel. Bekämpningsmedel är den enda produktgrupp som kräver godkännande från Kemikalieinspektionen för att de ska få säljas. För alla andra typer av produkter är det företaget som tillverkar, importerar eller säljer produkten som ansvarar för att innehållet är säkert.
  • Kemikalieinspektionen är en av de myndigheter som ansvarar för att inspektera att företagen följer lagarna. Företagen ansvarar själva för att deras produkter ska vara säkra för människors och djurs hälsa samt för miljön. I det ingår också att de produkter som innehåller kemiska ämnen ska kunna hanteras och användas på ett säkert sätt.

Ett sammanfattande begrepp för Kemikalieinspektionens arbete är förebyggande kemikaliekontroll. Ett viktigt led i den förebyggande kemikaliekontrollen är att öka företagens kunskap om skadliga ämnen så att fler företag blir medvetna om och förstår sitt ansvar. Vi sprider också kunskap till företag, organisationer och allmänhet om hur viktigt det är att hantera skadliga ämnen och kemiska produkter på ett säkert sätt.

Läs mer om vårt arbete med att utveckla lagstiftning och andra styrmedel

Läs mer om vårt arbete med att pröva ansökningar om tillstånd

Läs mer om vårt tillsynsarbete

Senast uppdaterad 8 september 2020