Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Sustainable financing of institutional capacity for chemicals control

The aim of this guidance document is to support low and middle income countries to establish sustainable financing of the institutional capacity and other tasks directly linked to the management of chemicals placed on the market. This guidance is also available in French and Spanish.

Senast uppdaterad 26 juli 2021