Enforcement 1/24: Control of toys and Halloween items 2022-2023

Det här är en engelsk översättning av Kemikalieinspektionens tillsynsrapport 7/23 som handlar om ett projekt där vi kontrollerat innehåll av kemiska ämnen och märkningen av 297 leksaker och halloweenartiklar.


Senast uppdaterad 6 mars 2024