Tillsyn 3/24: Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2024

Tillsynsplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriteras för 2024 inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. Planen omfattar marknadskontroll, kontroll enligt kontrollförordningen och övrig miljöbalkstillsyn inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Senast uppdaterad 20 mars 2024