Tillsyn 3/24: Kemikalieinspektionens tillsynsplan 2024

Tillsynsplanen beskriver vilka tillsynsaktiviteter som prioriteras för 2024 inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde. Planen omfattar marknadskontroll, kontroll enligt kontrollförordningen och övrig miljöbalkstillsyn inom Kemikalieinspektionens ansvarsområde.

Last published 6 March 2024