A to Z

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
 1. About reporting a chemical safety issue
 2. About the detergent rules
 3. About the Products Register
 4. About the Swedish Chemicals Agency
 5. About the website
 6. Active substances in biocidal products
 7. Active substances in plant protection products
 8. Additional authorisation for a plant protection product
 9. Additional EU rules
 10. Advice on chemical products
 11. Advice on chemicals in your home
 12. Advice on chemical-smart choices
 13. Agency Regulations (KIFS)
 14. Agenda 2030
 15. Agentmedgivande
 16. Aktuella beslut 2019
 17. Aktuella beslut 2020
 18. Aktuella ändringar i leksaksdirektivet
 19. Aktuellt om begränsningar
 20. Aktuellt om internationellt samarbete
 21. Aktuellt om registrering
 22. Aktuellt om växtskyddsmedel
 23. Allmänna råd om att bekämpa skadedjur
 24. Alternativt kemiskt namn
 25. Ammunition containing lead
 26. Ammunition som innehåller bly
 27. Andra källor
 28. Anmälningsplikt för högfluorerade ämnen (PFAS) i kemiska produkter
 29. Anmälningsplikt för nanomaterial
 30. Anmälningspliktiga produkter
 31. A Non-Toxic Environment
 32. Ansök om godkännande för biocidprodukt
 33. Ansök om godkännande för växtskyddsmedel
 34. Antibakteriellt behandlade varor
 35. Antifreeze
 36. Användning av två­kom­pon­ents­epoxi vid relining
 37. Användning av växtskyddsmedel
 38. Application fees for biocidal products
 39. Application forms and guidance documents for plant protection products
 40. Application forms and guides for biocidal products
 41. Application Guide – Biocidal Products
 42. Apply for authorisation for biocidal products
 43. Apply for authorisation for plant protection products
 44. Article 95 list
 45. Artificial turf
 46. Artikel 95-listan
 47. Authorisation classes
 48. Authorisation of same biocidal products
 49. Avfallsdirektivet
 50. Avgifter för biocider
 51. Avgifter för växtskyddsmedel
 52. Avskräckande eller tilldragande medel som består av livsmedel eller foder