Tillsyn 4/24: Nappar 2023

Små barn är extra känsliga för farliga kemiska ämnen och risken för exponering av eventuella farliga ämnen i nappar skulle kunna vara hög. Kemikalieinspektionen har därför under 2023 kontrollerat kemikalieinnehåll i 26 olika nappar inköpta via olika webbutiker.

Senast uppdaterad 20 mars 2024