Ligg steget före med PRIO

PRIO är ett verktyg som hjälper dig att hitta och byta ut farliga ämnen i dina varor eller kemiska produkter. Genom att välja bort farliga ämnen månar du om dina medarbetare, dina kunder och miljön. Det gör också att dina produkter kan återvinnas och användas på nytt vilket främjar en giftfri cirkulär ekonomi.

I PRIO hittar du såväl ämnen som är förbjudna som ämnen som fortfarande är tillåtna att använda. Genom att fasa ut användningen av farliga ämnen kan du kan ligga steget före lagstiftningen och undvika ämnen som är på väg att bli begränsade eller förbjudna. Det är bra både för ekonomin och miljön.

Ett par händer som omfamnar jorden.

Sök efter farliga ämnen

Du kan använda PRIO oavsett om du tillverkar, importerar eller köper in varor och kemiska produkter. Genom att söka i PRIO kan du snabbt få reda på

  • hur farliga dina ämnen är
  • farliga ämnen som kan finnas i olika typer av material och varor eller kemiska produkter
  • vilket eller vilka ämnen du bör prioritera att försöka få bort från dina material, varor och kemiska produkter.

I PRIO får du även tips på

  • hur du kan arbeta med att byta ut farliga ämnen, så kallad substitution
  • hur du kan arbeta med kravställning vid inköp eller upphandling
  • hur du kan söka information om vilka relevanta lagstiftningar som du som användare kan behöva förhålla dig till.

Läs mer om hur du söker i PRIO.

Mer vägledning för några målgrupper

Alla som vill kan använda PRIO, men för några målgrupper har vi tagit fram texter som ger lite extra vägledning.

Nyheter i PRIO

Ändringslogg