Ämnen i kemiska produkter

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av två eller flera ämnen. I sökfunktionen i PRIO kan du söka på ett eller flera ämnen. Om du utgår från en kemisk produkt måste du därför först ta reda på vilka kemiska ämnen som ingår i produkten. För vissa ämnen i PRIO som ingår i kemiska produkter kan du hitta information om produkttyp. Produkttyp anger i vilka typer av kemiska produkter det aktuella ämnet kan ingå och vad dessa har för funktion. Det är alltså inte en beskrivning av funktionen hos ämnet i sig. I PRIO kan du söka efter ämnen som förekommer i olika produkttyper.

Säkerhetsdatabladet ger dig information om ämnesinnehåll

Säkerhetsdatabladet ger dig information om vilka ämnen som kan ingå i den kemiska produkten. Lagstiftningen för säkerhetsdatablad är harmoniserad inom EU genom Reach-förordningen. Säkerhetsdatabladen är inte alltid fullständiga, fråga din leverantör om mer information.

Läs mer om säkerhetsdatablad.

Data från Kemikalie­inspektionens produkt­register

De produktregisterdata som presenteras i PRIO ger information om kemikalieanvändning för kemiska produkter. Information om produkttyp är hämtad från Kemikalieinspektionens produktregister och har sin grund i den produktinformation som tillverkare och importörer levererar. Alla företag som tillverkar eller för in en kemisk produkt i Sverige måste redovisa produktens innehåll till produktregistret.

För vissa ämnen i databasen finns information om:

  • Produkttyp som anger vilka olika typer av kemiska produkter som det aktuella ämnet ingår i och vad dessa har för funktion. Det är alltså inte en beskrivning av funktionen hos ämnet i sig.
  • Hur många av dessa som är konsumenttillgängliga.
  • Hur stora volymer av ämnet som hanteras (ton).
  • Vilket år informationen rapporterades in till produktregistret.

Informationen baseras på de uppgifter som rapporterats in till Kemikalieinspektionens produktregister. Informationen från produktregistret säger ingenting om ämnets förekomst i varor som inte är kemiska produkter. I vissa fall kan inte antalet produkter anges på grund av att färre än tre företag har anmält ämnet. Om en produkt inte är konsumenttillgänglig men har ett registrerad tonnage, så innebär det att produkten endast används professionellt. Yrkesmässig användning av kemiska ämnen och produkter innebär utbildning i säker hantering av produkten samt tillgång på personlig säkerhetsutrustning såsom skyddsglasögon, handskar eller andningsskydd om så krävs.

För aktuella data om ämnen från produktregistret, se databasen KemI-stat. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 19 juni 2023