Ämnen i material

Olika material är förknippade med förekomst av olika kemiska ämnen. Det kan vara ämnen som materialet är uppbyggt av, tillsatsämnen eller ämnen som används under tillverkningsprocessen och som förekommer i resthalter i slutprodukten. I avancerad sökning i PRIO kan du söka på olika materialkategorier och undernivåer och få information om ämnen som kan förekomma i olika material. Den informationen kan du som upphandlare/inköpare eller produktutvecklare använda som stöd för att ställa specifika kemikaliekrav på dina leverantörer.

Materialkategorier

Materialen i PRIO är indelade i tio huvudkategorier som överensstämmer med de materialkategorier som används i den europeiska kemikaliemyndigheten Echas SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)). Till SCIP-databasen ska leverantörer av varor anmäla förekomst av särskilt farliga ämnen i varorna, det vill säga de ämnen som finns upptagna på kandidatförteckningen i Reach-förordningen, i koncentrationer över 0,1 viktsprocent. Materialkategorierna i PRIO är i sin tur indelade i undernivåer som inte nödvändigtvis är harmoniserade med SCIP-databasen. PRIO-databasen innehåller ytterligare en huvudkategori (Kemisk produkt – materialrelaterad) som inte återfinns i SCIP-databasen. I tabellen nedan hittar du de sökbara huvudkategorierna och dess undernivåer som finns i PRIO.

Material (huvudkategorier)

Sökbara undernivåer

 • Bromobutylgummi (BIIR)
 • Butadiengummi (BR)
 • Butylgummi (IIR)
 • Epiklorhydringummi (ECO)
 • Etenakrylgummi (ACM)
 • Etenakrylgummi (AEM)
 • Etenpropengummi (EPM-EPDM)
 • Etenvinylacetatgummi (EVA)
 • Fluorgummi (FPM)
 • Hydrogenerad akrylonitril butadiengummi (HNBR)
 • Isoprengummi (IR)
 • Klorinerad polyetylengummi (CM/CPE)
 • Kloroprengummi (CR)
 • Klorsulfonetengummi (CSM)
 • Naturgummi (NR)
 • Nitrilgummi (NBR)
 • Silikongummi (PVMQ)
 • Styrenbutadiengummi (SBR)
 • Termoplastisk elastomer
 • Uretangummi (PU)
 • Övriga gummimaterial

Inga sökbara undernivåer

Sökbara undernivåer

 • Färg och lack
 • Lim
 • Tryckfärg
 • Tätningsmedel

Inga sökbara undernivåer

Inga sökbara undernivåer

Inga sökbara undernivåer

Inga sökbara undernivåer

Sökbara undernivåer

 • Akrylnitril-butadien-styren (ABS)
 • Akrylplast (t.ex. PMMA)
 • Epoxi (EP)
 • Fenolplast
 • Fluorplast (t.ex. PTFE)
 • Melaminplast
 • Omättad polyester
 • Polyamid (PA)
 • Polyeten (PE)
 • Polykarbonat (PC)
 • Polykarbonat/Akrylnitril-butadien-styren (PC/ABS)
 • Polyoximetylen (POM)
 • Polypropen (PP)
 • Polystyren (PS)
 • Polyuretan (PUR)
 • Polyvinylklorid (PVC)
 • Termoplastisk polyester (t.ex. PET och PBT)
 • Ureaplast
 • Övriga plastmaterial

Du kan läsa mer om vanliga plastsorter på kemikalieinspektionens webbsida.

Inga sökbara undernivåer

Sökbara undernivåer

 • Acetat
 • Akryl
 • Bomull
 • Linne
 • Polyamid/Nylon
 • Polyester
 • Polypropen
 • Silke
 • Spandex/Elastan
 • Triacetat
 • Ull
 • Viskos/Rayon

Inga sökbara undernivåer

Informationen om ämnens potentiella förekomst i material kommer i huvudsak från publikt tillgängliga källor. Källorna inkluderar bland annat resultaten från Kemikalieinspektionens regeringsuppdrag om Kartläggning av farliga ämnen 2017–2020, företagens registreringar enligt Reach och andra databaser. Informationen är uppdelad i två nivåer av tillförlitlighet (Förekomst i material och Indikerad förekomst i material) för att åskådliggöra om informationen är granskad på ämnesnivå eller om den i huvudsak är baserad på en övergripande screeningnivå (Kemikalieinspektionens värdering). Information i databasen om kemiska ämnen i material ges i första hand från mer granskade uppgifter och i andra hand på screeningnivå i de fall mer granskade uppgifter inte är tillgängliga. Uppdateringar av databasen med ny information om ämnens förekomst i material sker löpande i Kemikalieinspektionens förvaltningsarbete.

Förekomst i material:

 1. Ämnet förekommer i de källor Kemikalieinspektionen har använt och där informationen är baserad på granskning av enskilda ämnen.

Annan indikerad förekomst i material:

 1. Ämnet förekommer i de källor Kemikalieinspektionen har använt och där informationen i huvudsak är baserad på en övergripande screeningnivå, eller
 2. ämnet har detekterats i non-target screening studier.


Senast uppdaterad 14 december 2023