Ämnen i varor

Varor består av olika material och eventuella tillsatsämnen för att uppnå en önskad funktion och egenskap. I olika material finns olika kemiska ämnen. Informationen om ämnens förekomst i material i PRIO är inriktad på ämnens potentiella förekomst i olika material, antingen avsiktligt tillsatta ämnen eller ämnen som kan finnas i materialet på grund av en tillverkningsprocess. I avancerad sök i PRIO kan du söka efter ämnen associerade till ett visst material.

Hur kan jag dela in en vara i olika material?

 1. Gör en prioritering av vilka varor och material du vill veta mer om
 2. Ta reda på vilka material varan består av genom att dela in varan i olika materialtyper. Som utgångspunkt kan du använda huvudindelningen i tabellen nedan. Huvudmaterialen kan i sin tur specificeras ytterligare. Textil kan exempelvis delas upp i bomull, vegetabiliska fibrer, syntetfibrer, regenererade cellulosafibrer och ull. Det finns även många olika sorters plaster och elastomerer.
 3. Material (huvudkategorier)

  Material (huvudkategorier)

  Elastomer

  Glas

  Kemisk produkt, materialrelaterat

  Keramik

  Läder

  Metall

  Papper, papp

  Plast

  Sten, puts, cement

  Textil

  Trä, kork

 4. Fundera över vilka funktioner materialen har som kan uppnås på kemisk väg. Olika kemiska ämnen kan ha tillsatts för att ge varan eller materialet färg, doft, längre hållbarhet, flamskydd, impregnering, mögelskydd, mjuka egenskaper med mera.
 5. För att få information om varans och materialens innehåll kan du fråga din leverantör. Du kan till exempel ställa frågor om vilken mjukgörare som använts i plasten eller om varan innehåller ett visst ämne. Du kan också vända dig till olika branschföreningar och forskningsinstitut för mer information om olika material och vilka ämnen som kan ingå.
  Du kan också använda sökfunktionen i PRIO för att identifiera (farliga) kemiska ämnen som kan finnas i ditt material. Var uppmärksam på att PRIO inte är en fullständig förteckning över alla farliga eller förbjudna ämnen som kan förekomma i varor och kemiska produkter.
 6. När du vet vilka material varan är uppbyggd av och vilka ämnen som ingår i materialen kan du söka i PRIO för att få mer information om ämnenas egenskaper för miljö och hälsa.

I PRIO är materialen indelade i 10 överordnade materialkategorier som överensstämmer med de kategorier som kommer att används i SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) som den europeiska kemikaliemyndigheten Echa har fått i uppdrag att ta fram under Avfallsdirektivet 2008/98/EG. Där ska leverantörer av varor från och med januari 2021 anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Senast uppdaterad 15 augusti 2022