Ämnen i varor

Varor består av ett eller flera olika typer av material som kan innehålla olika kemiska ämnen. Det kan vara ämnen som varan och materialet är uppbyggd av, tillsatsämnen eller ämnen som används under tillverkningsprocessen och som förekommer i resthalter i slutprodukten. Informationen om ämnens potentiella förekomst i material i PRIO är indelad i två nivåer av tillförlitlighet (Förekomst i material och Indikerad förekomst i material). Uppdelningen visar om informationen är granskad på ämnesnivå eller om den i huvudsak är baserad på en övergripande screeningnivå. Med avancerad sökning i PRIO kan du söka efter ämnen som kan förekomma i ett visst material.

Hur kan jag dela in en vara i olika material?

 1. Gör en prioritering av vilka varor och material du vill veta mer om
 2. Ta reda på vilka material som varan består av genom att inventera varans olika materialtyper. Som utgångspunkt kan du använda huvudindelningen för material i tabellen nedan. Huvudkategorierna kan i sin tur specificeras i undernivåer. Plast kan exempelvis delas upp i undernivåer som polyeten (PE), polypropen (PP), polyvinylklorid (PVC), polystyren (PS), polyuretan (PUR) och polyetentereftalat (PET). Det finns även flera olika undernivåer av textilier exempelvis bomull, polyester och ull.
 3. Material (huvudkategorier)

  Material (huvudkategorier)

  Elaster

  Glas

  Kemisk produkt, materialrelaterat

  Keramik

  Läder

  Metall

  Papper, papp

  Plaster

  Sten, puts, cement

  Textil

  Trä, kork

 4. Fundera över vilka funktioner materialen har som kan uppnås på kemisk väg. Olika kemiska ämnen kan ha tillsatts för att exempelvis ge varan eller materialet färg, doft, längre hållbarhet, flamskydd, impregnering, mögelskydd eller mjukgörande egenskaper.
 5. För att få information om varans och materialens innehåll kan du fråga din leverantör. Du kan till exempel ställa frågor om vilken mjukgörare som använts i plasten eller om varan innehåller ett visst ämne. Du kan också vända dig till olika branschföreningar och forskningsinstitut för mer information om olika material och vilka ämnen som kan ingå.
  Du kan också använda sökfunktionen i PRIO för att identifiera farliga kemiska ämnen som kan finnas i ditt material. Var uppmärksam på att PRIO inte är en fullständig förteckning över alla farliga eller förbjudna ämnen som kan förekomma i varor och kemiska produkter.
 6. När du vet vilka material som varan är uppbyggd av och vilka ämnen som ingår i materialen kan du söka i PRIOs materialmodul för att få mer information om ämnenas egenskaper för miljö och hälsa.

I PRIO är materialen indelade i tio huvudkategorier som överensstämmer med de materialkategorier som används i SCIP-databasen (Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)) som har upprättats av den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Dit ska leverantörer av varor anmäla ifall varorna innehåller särskilt farliga ämnen, det vill säga de ämnen som finns med på kandidatförteckningen i Reach, i koncentrationer över 0,1 viktsprocent. Syftet är att göra information om dessa ämnen tillgänglig under varors och materials hela livscykel, inklusive i avfallsledet.

Läs mer om ämnen i material.

På Kemikalieinspektionens webbplats kan du hitta mer information om farliga ämnen som kan förekomma i vanliga produktgrupper av plast.

Produktgrupper med plast – att tänka på vid återvinning.

Ämnen som kan försvåra återvinning av plast.

Senast uppdaterad 14 december 2023