Sök på miljö- och hälsofarliga egenskaper

Hur farligt är ditt ämne? För att bedöma om ett ämne är farligt kan du söka i PRIO:s databas. När du bedömer faran med en kemikalie är det ämnets inneboende egenskaper som har betydelse, till exempel om ämnet är giftigt, allergiframkallande eller långlivat. Du kan ta reda på om ämnet har några farliga miljö- och hälsoegenskaper och om ämnet faller för PRIOs kriterier. Observera att kriterierna i PRIO avser enskilda ämnens faroegenskaper (inte blandningar).

I en Standardsökning kan du söka på kemiskt namn, CAS-nummer eller EG-nummer. Under fliken Batchvis sök kan du söka på flera CAS-nummer eller EG-nummer samtidigt. Under fliken Avancerad sökning kan du, förutom att söka på enskilda ämnen, även söka på hälso- och miljöfarliga egenskaper, prioriteringsnivå, ämnesgrupper, förekomst i material, produkttyper eller referenser. Det går även att kombinera olika sökparametrar. För att skapa en lista med dina sökresultat klickar du på ”Exportera sökresultatet till Excel”. I fliken ”Sökinställningar” i Excel-dokumentet visas datum för när sökningen genomfördes samt vilka sökparametrar som använts.

Se vår videoguide om hur du söker i PRIO längst ner på den här sidan.

Videoguide: Så söker du i PRIO-guiden