Vår budget och finansiering

Här berättar vi om hur vår verksamhet finansieras och lägger ut vårt senaste budgetunderlag samt våra årsredovisningar för de tre senaste åren.

Regleringsbrev

I slutet av varje år ger regeringen i regleringsbrevet anvisningar till Kemikalieinspektionen för det kommande året. Det gäller verksamhetsmål, uppdrag, finansiering och hur rapporteringen till regeringen ska gå till.

I regleringsbrevet listar regeringen vilka regeringsuppdrag Kemikalieinspektionen får varje år. Det kan dock ibland tillkomma uppdrag under året som inte står med i regleringsbrevet från början.

Läs mer om våra olika regeringsuppdrag

Annan finansiering

Kemikalieinspektionens verksamhet bekostas till stor del genom anslag. Särskilda intäkter finansierar nordiskt sekretariatsarbete, bidrag till internationella organisationer, stöd till andra länder, konventionsarbete, EU:s rapportörsprogram om aktiva ämnen i bekämpningsmedel och visst konsultarbete.

Budgetunderlag och årsredovisning

Kemikalieinspektionen ska varje år lämna in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen. Dokumenten ska fungera som underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av vår verksamhet.

Läs mer om vårt budgetunderlag och vår årsredovisning

Senast uppdaterad 2 januari 2024