Årsredovisningar och budgetunderlag

Kemikalieinspektionen ska varje år lämna in en årsredovisning och ett budgetunderlag till regeringen. Dokumenten ska fungera som underlag för regeringens uppföljning, prövning eller budgetering av vår verksamhet.

Vår årsredovisning

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2019

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2019

I årsredovisningen för 2019 redogör vi bland annat för vårt arbete med att reglera högfluorerade ämnen (PFAS) inom EU och på global nivå. 

Februari 2020. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2019.

 

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2018

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2018

I vår årsredovisning för 2018 redogör vi bland annat för vårt arbete med substitution av farliga ämnen, vår effektiviserade ärendehandläggning samt arbetet med tillsynen av e-handel.

Februari 2019. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2018.

 

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017

I vår årsredovisning för 2017 redogör vi bland annat för vårt fortsatta fokus för en effektiv handläggning av bekämpningsmedelsärenden.

Februari 2018. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2017.

 

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016

I årsredovisningen för 2016 berättar vi om resultat såsom hur vi vi fick igenom vårt förslag om att lägga till det högfluorerade ämnet PFDA på EU:s kandidatlista över särskilt farliga ämnen.

Februari 2017. Endast som PDF.

Kemikalieinspektionens årsredovisning 2016.

Vårt budgetunderlag

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2021-2023

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2021–2023

I vårt budgetunderlag för 2021–2023 föreslår vi en ny grundnivå för vårt anslag. Syftet är att upprätthålla den nuvarande nivån på kemikaliearbetet i EU och globalt, samt att bibehålla en varutillsyn på dagens nivå när tillfälliga medel för en handlingsplan för en giftfri vardag upphör.

Februari 2020. Endast som PDF.

Budgetunderlag för 2021–2023.

 

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2020-2022

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2020–2022

I vårt budgetunderlag för 2020–2022 lyfter vi vikten av att arbetet med handlingsplanen för en giftfri vardag samt tillsynen av allmänkemikalier måste få ytterligare förstärkning.

Februari 2019. Endast som PDF.

Budgetunderlag för 2020–2022.

 

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2019-2021

Kemikalieinspektionens budgetunderlag 2019–2021

I vårt budgetunderlag för 2019–2021 tar vi upp sådant som kommer att eller kan påverka den anslags- respektive avgiftsfinansierade verksamheten.

Februari 2018. Endast som PDF.

Budgetunderlag för 2019–2021.

 

Vill du har någon av våra tidigare årsredovisningar eller budgetunderlag? Mejla kemi@kemi.se så hjälper vi dig!