Utbildning för andra länder

En del av Kemikalieinspektionens stöd till andra länders uppbyggnad av en nationell kemikaliekontroll består i att anordna olika typer av utbildningar.

Internationellt utbildningsprogram för kapacitetsutveckling

Kemikalieinspektionen ger ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram. Utbildningen riktar sig främst till anställda på ministerier och myndigheter i länder som är i behov av att utveckla sin nationella kemikaliekontroll. Syftet är att deltagarna ska få nödvändig kunskap för att kunna bygga upp en fungerande, förebyggande kemikaliekontroll i det egna landet genom att utveckla relevant lagstiftning, institutionell kapacitet och system för tillsyn av regelefterlevnad. Programmet är finansierat av Sida.

Läs mer om det internationella utbildningsprogrammet för kapacitetsutveckling

Seminarier och workshops

Kemikalieinspektionen anordnar även kortare seminarier och workshops med fokus på olika delar av förebyggande kemikaliekontroll.

Information om kommande seminarier och workshops kommer att annonseras på den engelska versionen av vår webbsida.

Läs mer om seminarier och workshops

Webbaserade självstudiekurser

I samarbete med FN:s Institut för utbildning och forskning, Unitar, har Kemikalieinspektionen tagit fram fyra självstudiekurser om förebyggande kemikaliekontroll.

Läs mer om kurserna

Senast uppdaterad 6 februari 2024