Stöd för utveckling av nationell kemikaliekontroll

Kemikalieinspektionen stödjer utveckling av nationell kemikaliekontroll i andra länder på flera olika sätt. Här nedanför finns länkar till mer information om olika aspekter av kemikaliekontroll och information om kurser, utbildningar och annat vägledningsmaterial.

Senast uppdaterad 6 februari 2024