Stöd för utveckling av nationell kemikaliekontroll

Kemikalieinspektionen stödjer utveckling av nationell kemikaliekontroll i andra länder på flera olika sätt. Här nedanför finns länkar till mer information om olika aspekter av kemikaliekontroll och information om kurser, utbildningar och annat vägledningsmaterial.

Senast uppdaterad 10 maj 2022