Stöd för utveckling av nationell kemikaliekontroll

Kemikalieinspektionen stödjer utveckling av nationell kemikaliekontroll i andra länder på flera olika sätt. Här nedanför finns länkar till mer information om olika aspekter av kemikaliekontroll och information om kurser, utbildningar och annat vägledningsmaterial.

Webbguide

Webbguiden (på engelska) ger en översikt av nyckelkomponenterna i en förebyggande kemikaliekontroll.

Utbildningar och workshops

Här finns information om planerade utbildningar och workshops om nationell kemikaliekontroll, främst för personer från myndigheter i andra länder.

Vägledning och verktyg

Här hittar du en samling vägledningsdokument och verktyg kopplade till kemikaliekontroll, som främst riktar sig till myndigheter.

Nyhetsbrev internationellt samarbete

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev för att få information om Kemikalieinspektionens internationella utvecklingssamarbete kring kemikaliekontroll.

Senast uppdaterad 26 augusti 2021