A casual business woman works online on laptop which hand on keyboard in her house Isolated screen in laptop

Webbaserade självstudiekurser om kemikaliekontroll

I samarbete med FN:s Institut för utbildning och forskning, Unitar, har Kemikalieinspektionen tagit fram fyra självstudiekurser om förebyggande kemikaliekontroll.

Kurserna bygger på information från Kemikalieinspektionens vägledningsserie om nationell kemikaliekontroll. Läs mer om vägledningsdokumenten här.

Kurserna är på engelska och behandlar följande områden:

  • Kemikalielagstiftning
  • Hållbar finansiering av institutionell kapacitet för kemikaliekontroll
  • Tillsyn av kemikalielagstiftning
  • Riskbegränsning

Efter framgångsrikt deltagande utfärdar Unitar och Kemikalieinspektionen ett kurscertifikat för respektive kurs.

Ta del av kurserna på Unitars webbplats. Länk till annan webbplats.


Senast uppdaterad 3 november 2022