Internationellt utbildningsprogram (ITP)

Under perioden 2018-2024 kommer Kemikalieinspektionen att arrangera ett internationellt kapacitetsutvecklingsprogram med syfte att bistå deltagande länder att utveckla strategier för uppbyggnad av den nationella kemikaliekontrollen. Programmet finansieras av medel från Sida. Programmet innehåller flera programomgångar.

Det internationella utbildningsprogrammet (ITP) fokuserar på hur en nationell kemikaliekontroll kan byggas upp och organiseras. Frågor som tas upp är exempelvis hur man i ett land kan utveckla kunskapen om kemiska ämnen och blandningar, hur man informerar om kemikaliers egenskaper samt hur man gör bedömningar av vilka risker användningen av kemikalier är förknippade med. I programmet behandlas också olika strategier för hur man kan minska dessa risker samt vilka metoder som kan användas för att se till att olika aktörer känner till och följer lagstiftningen på området

Det internationella utbildningsprogrammet erbjuder plats åt ca 25-30 deltagare per omgång. Varje omgång består dels av en tre veckor lång utbildning i Sverige, dels av ett förändringsprojekt som deltagarna förväntas genomföra innan man träffas igen ett halvår senare i något av de deltagande länderna för en uppföljning av projektresultaten. Förändringsprojektet ska ha stöd i den organisation som har nominerat deltagaren och utgöra en del av organisationens arbete med utveckling av den nationella kemikaliekontrollen.

Programmets huvudsakliga mottagare är anställda inom statsförvaltningen i Sveriges samarbetsländer. Sökande från andra organisationer med ett ansvar och mandat att bidra till utvecklingen av den nationella kemikaliekontrollen kan också komma ifråga. Programmet täcker samtliga kostnader för internationella resor, mat, boende och kursmaterial. Däremot utgår inte något ekonomiskt stöd till förändringsprojektet.

De länder som är prioriterade för att delta i programmet är Albanien, Moldavien, Kenya, Tanzania, Uganda, Zambia och Laos. Personer från andra länder i Afrika, Östeuropa, Asien och Latinamerika kan också ansöka om att få delta. Kursen hålls på engelska utan tolkning till andra språk.

Den första programomgången (ITP320/1) avslutades 2018. Den andra (ITP320/2) avslutades 2019. Den tredje programomgången (ITP/320/3) avslutades hösten 2020 digitalt på grund av pandemin. Den fjärde omgången genomfördes digitalt.

Den femte programomgången (ITP320/5) genomfördes digitalt och avslutades 21 november – 2 december 2022 i Sverige.

Den sjätte programomgången (ITP320/6) inleddes med en digital introduktion 12-16 september 2022 följt av utbildningen i Sverige 10-28 oktober. Programomgången avslutades 8-12 maj 2023 i Zambia.

Den sjunde programomgången (ITP320/7) inleddes med en digital introduktion i början av februari 2023 och utbildningen i Sverige genomfördes 13-31 mars. Programomgången avslutades i oktober 2023 i Tanzania.

Mer information om kursen "Developing Strategies for National Chemicals Management" finns i Kemikalieinspektionens utbildningsportal Länk till annan webbplats. (på engelska).

Senast uppdaterad 8 januari 2024