Seminarier och workshops

Kemikalieinspektionen organiserar regelbundet kortare seminarier och workshops, både i Sverige och på plats i andra länder, samt digitalt på distans. Dessa vänder sig främst till anställda inom statsförvaltningen i våra samarbetsländer.

Risk assessment and risk management of chemicals (February 20-23, 2024)

Kemikalieinspektionen anordnar en fyradagarskurs i riskbedömning och riskhantering av kemikalier. Utbildningen finansieras av Sveriges biståndsmyndighet (Sida) och organiseras av Kemikalieinspektionen som en del av vårt stöd till kapacitetsuppbyggnad inom förebyggande kemikaliekontroll.

Läs mer om utbildningen och hur man ansöker i vår digitala kursportal. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 18 december 2023