Seminarier och workshops

Kemikalieinspektionen organiserar regelbundet kortare seminarier och workshops, både i Sverige och på plats i andra länder. Dessa vänder sig främst till anställda inom statsförvaltningen i våra samarbetsländer.

En tematisk workshop om riskbedömning och riskhantering av särskilt farliga bekämpningsmedel gavs i Tanzania 2018. I Brasilien hölls ett policyseminarium för Latinamerika och Karibien, om utveckling av ett internationellt utbildningsprogram i förebyggande kemikaliekontroll. Under 2019 hölls ett annat policyseminarium på Kemikalieinspektionen. Detta seminarium vände sig till högre chefer i Tanzania, Kenya, Uganda och Zambia, och gav en översikt av förebyggande kemikaliekontroll och hur ITP kan användas som ett verktyg för att utveckla den nationella kemikaliekontrollen.

Senast uppdaterad 13 september 2020