En hand med en bläckpenna och linjerat papper på ett bord.

Våra seminarium ger vägledning.

Seminarier om kemikalietillsyn

Våra seminarier för vägledning inom tillsyn är till för dig som arbetar med tillsyn av kemikalier på regional och kommunal nivå.

Kemikalieinspektionen anordnar utbildningar för yrkesverksamma inspektörer på kommuner och länsstyrelser i form av återkommande seminarier.

Seminariet ”Tillsyn av kemiska produkter, bekämpningsmedel och varor i detaljhandeln” är en tvådagars grundutbildning för nya inspektörer och handläggare som arbetar med kemikalietillsyn som vanligtvis genomförs varje år.

Förutom grundutbildningen ordnar vi seminarietillfällen som fokuserar på olika tillsynsområden där vi bedömer att det finns behov av vägledning – så kallade fördjupningsseminarier.

För mer information om seminarier, logga in på vår tillsynswebb

Senast uppdaterad 21 januari 2022