Samverkansprojekt inom kemikalietillsyn

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där de medverkande får varva teori med praktisk tillsyn.

Varje projekt startar med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via ett webbaserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos inspektörerna och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn över landet.

Här kan du läsa om tidigare samverkansprojekt.

Samverkansprojekt om barnskydd 2023

Under våren 2023 genomför Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med temat "kontroll av barnskyddande förslutning i detaljhandeln". Projektet pågår fram till den 30 juni. Den här gången sker all vägledning till kommunerna digitalt. All information som behövs för att delta i samverkansprojektet finns på vår Tillsynswebb för inspektörer.

Läs gärna mer om projektet här.

Senast uppdaterad 10 maj 2023