Samverkansprojekt inom kemikalietillsyn

Kemikalieinspektionen erbjuder kommuner och länsstyrelser att återkommande vara med i gemensamma projekt inom olika tillsynsområden. Det har visat sig att samverkansprojekt är en uppskattad form av vägledning där de medverkande får varva teori med praktisk tillsyn.

Projekten startar vanligtvis med utbildningsträffar och under projektets gång erbjuds stöd till kommunerna via ett webbaserat nätverk, skriftligt vägledningsmaterial och personliga kontakter.

Syftet med samverkansprojekten är att öka kunskapen om aktuellt regelområde hos inspektörerna och samtidigt öka möjligheterna till en mer enhetlig och effektiv tillsyn över landet.

Här kan du läsa om tidigare samverkansprojekt.

Samverkansprojekt om kemikalier i varor våren 2024

Under 2024 genomför Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med temat "Kemikalier i varor”. Kommunernas operativa fas är under våren 2024, med uppstart i januari, i samband med ett webbinarium om projektet. Projektets huvudsakliga fokus är att kontrollera att innehåll av kemikalier i varor samt företagens kunskaper om dessa. Upplägget är att kommunerna, med stöd av vägledningsmaterial som Kemikalieinspektionen tar fram, ska utföra inspektioner hos återförsäljare som säljer varor. Kemikalieinspektionen kommer i ett senare skede att kontrollera primärleverantörer av varor med hjälp av tips från kommunernas tillsyn.

Kemikalieinspektionen arbetar just nu med att ta fram vägledningsmaterial till projektet, det kommer sedan att finnas tillgängligt för kommuninspektörerna på vår tillsynswebb.

Kemikalieinspektionen välkomnar kommunerna att gå in på Tillsynswebb för inspektörer Länk till annan webbplats., läsa mer om projektet och anmäla sig.

Samverkansprojekt om barnskydd våren 2023

Under våren 2023 genomförde Kemikalieinspektionen ett samverkansprojekt med temat "kontroll av barnskyddande förslutning i detaljhandeln". Kommunernas operativa fas (då de genomförde tillsyn i sin kommun) pågick fram till den 30 juni. Det vägledningsmaterial som togs fram i samband med samverkansprojektet finns fortfarande tillgängligt för kommuninspektörer på vår Tillsynswebb för inspektörer.

Kemikalieinspektionen arbetar just nu med att sammanfatta resultatet från kommunernas inspektioner och från vår egen uppföljande tillsyn hos primärleverantörerna. Mer information kommer.

Senast uppdaterad 11 december 2023