Tillsynswebben för inspektörer

Du som arbetar med kemikalietillsyn kan logga in på tillsynswebben och där hitta ytterligare information. Tillsynswebben innehåller bland annat information om aktuella tillsynsprojekt och material från utbildningar. Du som ännu inte varit inloggad på nätverket måste registrera dig.

Du som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller på länsstyrelsen kan registrera dig på vår tillsynswebb. Där finns bland annat

  • information om aktuella samverkansprojekt inom tillsyn
  • material från utbildningar och seminarier
  • råd, tips och checklistor.

För att få tillgång till vårt vägledningsmaterial måste du först registrera dig. Det är bara du som arbetar med tillsyn inom en kommun eller en länsstyrelse som får tillgång till tillsynswebben. Om du redan har registrerat dig kan du logga in direkt.

Vägledningsnätverket stängt

Vårt gamla vägledningsnätverk är stängt sedan den 24 mars 2021. Registrera dig på Tillsynswebben ovan.

Senast uppdaterad 2 april 2024