En grupp människor som lyssnar på ett seminarium.

Vi ger tillsynsvägledning bland annat genom utbildningar och seminarier för dig som är inspektör.

Tillsynsvägledning för dig som är inspektör

Innehållsförteckning:

Kemikalieinspektionen ger stöd och råd till dig som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller på länsstyrelsen. Vi vägleder främst i frågor som rör kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden.

Vad vägleder Kemikalieinspektionen om?

Vi ger tillsynsvägledning i frågor om kemiska produkter och varor som släpps ut på marknaden samt införsel och utförsel av dessa. Vi vägleder bland annat i frågor som rör:

 • utformning, distribution eller brister i säkerhetsdatablad
 • förpackning
 • märkning
 • tillstånd för överlåtelse av särskilt farliga produkter
 • anmälan till Kemikalieinspektionens produktregister
 • godkännande av bekämpningsmedel
 • begränsade ämnen i varor
 • informationsplikt om särskilt farliga ämnen i varor.

Du kan läsa mer om vår tillsynsvägledning i våra tillsynsvägledningsplan:

Plan för Kemikalieinspektionens tillsynsvägledning 2022-2024 (PDF 443 kB)

Tillsynswebben för dig som är inspektör

Du som arbetar med kemikalietillsyn i kommunen eller på länsstyrelsen kan registrera dig på vår tillsynswebb. Där finns bland annat:

 • information om aktuella samverkansprojekt inom tillsyn
 • material från utbildningar och seminarier
 • råd, tips och checklistor.

För att få tillgång till vårt vägledningsmaterial måste du först registrera dig. Det är bara du som arbetar med tillsyn inom en kommun eller en länsstyrelse som får tillgång till tillsynswebben. Om du redan har registrerat dig kan du logga in direkt.

Andra myndigheters tillsynsvägledning

Det finns även andra myndigheter som ger tillsynsvägledning inom kemikalieområdet. Några exempel är:

 • Naturvårdverket (avfall, yrkesmässig användning av kemiska produkter)
 • Läkemedelsverket (kosmetiska och hygieniska produkter)
 • Jordbruksverket (användning av bekämpningsmedel)
 • Livsmedelsverket (kemikalierester i livsmedel)

Hitta rätt myndighet.

Har du en fråga om tillsynsvägledning?

Genom vår frågetjänst, Fråga Kemikalieinspektionen, kan du ställa frågor till oss.

Senast uppdaterad 13 maj 2024