Talande webb

På kemi.se använder vi tjänsten Talande webb, ett hjälpmedel som läser upp webbsidor och pdf-filer, sparar uppläst tal som MP3 och markerar den text som läses upp.

Gör egna inställningar

När du öppnat Talande webbs inställningar kan du göra en rad inställningar för hur programmet ska fungera. Du kan till exempel välja uppläsningens hastighet, hur du vill att den text som läses upp ska markeras, vilken färg texten och bakgrunden ska ha och hur stor texten ska vara. De inställningar du gör följer med på alla webbplatser du besöker.

Talande webb fungerar i din smartphone eller surfplatta, på Mac och på PC. Om du klickar på länken nedan öppnas ett verktygsfält som gör att du kan peka och få menyer och innehåll uppläst samtidigt som du får en visuell återkoppling.

Text som ska läsas upp skickas krypterat till servrar som hanteras av företaget Texthelp.com för att generera och strömma ljuddata. Text för översättning skickas krypterat till Googles översättningsservrar.

Du kan aktivera Talande webb genom att klicka på Ikonen för "Lyssna" högst upp på sidan.

Senast uppdaterad 14 september 2020