Agentmedgivande

Kemikalieinspektionen kommer att förlänga alla agentmedgivanden som har gällt under 2022 så att de även gäller för 2023.

För att få medgivande att som handelsagent anmäla produkter måste du ansöka om ett skriftligt medgivande från Kemikalieinspektionen. Om du har ett agentmedgivande och gör produktanmälan och redovisar kvantiteter åt någon annan ska du betala en kemikalieavgift till produktregistret.

Agentmedgivanden 2022

Kemikalieinspektionen kommer att förlänga alla agentmedgivanden som har gällt under 2022 så att de även gäller för 2023.

Om du anlitar en handelsagent

Om du anlitar en handelsagent för att registrera dina produkter ska du ändå anmäla din verksamhet till produktregistret.

Även om du anlitar en handelsagent är du ansvarig för att dina produkter blir registrerade. Kontrollera med din agent att uppgifterna lämnas in.

I företagsregistret kan du se vilka företag som fått ett agentmedgivande.

Senast uppdaterad 25 november 2022