Agentmedgivande

Det finns möjlighet för företag att anlita en handelsagent för att anmäla företagets produkter till produktregistret. Handelsagenter måste ha ett så kallat agentmedgivande från oss på Kemikalieinspektionen. Handelsagenter som redan har ett agentmedgivande som gäller för 2023 kommer att få det förlängt så att det även gäller för 2024.

Ett agentmedgivande är Kemikalieinspektionens medgivande för en handelsagent att fullgöra anmälningsskyldigheten för andra företags registrering och redovisning till Kemikalieinspektionens produktregister.

Det är viktigt att komma ihåg att även de företag som anlitat en handelsagent har en skyldighet att se till att agenten fullföljer sina åtaganden så som produktanmälan, produktuppdatering, den årliga redovisningen, hantering av den årliga kemikalieavgiften med mera.

Läs mer om produktregistret och anmälningsskyldigheten.

Befintliga agentmedgivanden

Agentmedgivanden avseende år 2023 kommer att förlängas automatiskt för år 2024.

Om du agerar som handelsagent och gör en produktanmälan där du redovisar kvantiteter för andra företag ska du betala en kemikalieavgift Länk till annan webbplats. till produktregistret.

Information om befintliga agentmedgivanden finns att hitta i företagsregistret. Länk till annan webbplats.

Nya ansökningar

En ny ansökan om agentmedgivande skickar du till produktregistret@kemi.se med fullmakt från företaget du ansöker om att representera.

Översyn av regelverket för agentmedgivanden

Just nu pågår en översyn av regelverket kring produktregistret, det vill säga även agentmedgivanden. Vi på Kemikalieinspektionen har därför begränsade möjligheter att hantera nya ansökningar om agentmedgivanden. Översynen kan resultera i att systemet med agentmedgivanden görs om eller tas bort. Regelverket för produktregistret finns i Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2017:7).

Läs mer om produktregistret.

Senast uppdaterad 6 december 2023