Svenska regler om använd­ning av två­kom­pon­ents­epoxi vid relining

Epoxibaserade material som används vid renovering av tappvattenrör kan innehålla och avge bisfenol A (BPA). Med tappvattenrör menas i detta sammanhang rör för dricksvatten och varmvatten för konsumtion.

Förbud mot tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter

I Sverige är det förbjudet att använda vissa epoxibaserade material vid renovering av tappvattenrör med hjälp av så kallad relining. Förbudet innebär att tvåkomponentsepoxi som innehåller bisfenol A eller bisfenol A-diglycidyleter inte får användas vid gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör. Förbudet gäller endast kemiska produkter som består av en bas och en härdare och som blandas på platsen för gjutningen.

Förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 2-2 a§§ Länk till annan webbplats.

Förebygga bisfenol A i tappvatten

Bisfenol A är ett ämne med hormon- och reproduktionsstörande egenskaper. Det är omdebatterat vilken koncentration av bisfenol A som kan ge negativa effekter på människors hälsa, men det finns misstankar om att effekter kan uppstå redan vid mycket låga koncentrationer. För att förebygga att bisfenol A avges till tappvatten gäller sedan den 1 september 2016 ett svenskt förbud mot att använda vissa epoxibaserade material vid nya renoveringar av tappvattenrör med hjälp av så kallad relining.

Relining är en metod för att renovera tappvattenrör i en byggnad eller i marken genom att insidan av befintliga rör beläggs med en tunn hinna av plast. Plasthinnan kan bestå av ett epoxibaserat material eller annat material.

Läs mer om bakgrunden till förbudet i Kemikalieinspektionens rapport 7/13 – Avgivning av bisfenol A (BPA) vid renovering av dricksvattenrör

Läs mer om regler för material i kontakt med dricksvatten på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Läs mer om regler om dricksvatten hos Livsmedelsverket Länk till annan webbplats.

Läs mer om Bisfenol A på den europeiska kemikaliemyndigheten Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Dispens från förbudet

Om det finns särskilda skäl får Kemikalieinspektionen bevilja dispens från förbudet. Ansökningsavgiften är 15 000 kronor. För att vi ska kunna pröva en dispensansökan måste du skicka in ett skriftligt underlag och redovisa tillräckliga skäl för en dispens. Vi kan endast ge dispens i enskilda fall.

Senast uppdaterad 8 maj 2023