Svenska regler om ammunition som innehåller bly

Sverige har sedan 2006 haft ett förbud mot att använda ammunition i form av blyhagel vid jakt på våtmarker. EU har infört ett liknande förbud som är mer omfattande än de nationella reglerna. Syftet med förbudet är att minska förekomsten av bly i miljön i hela EU.

Nya EU-regler för bly i hagelammunition i eller omkring våtmarker

Från och med den 16 februari 2023 är det förbjudet inom EU att använda ammunition i form av blyhagel vid skytte på våtmarker. De nya reglerna innebär att det är förbjudet att

  • avlossa hagelammunition med en blyhalt (uttryckt som metall) som motsvarar eller överstiger 1 viktprocent i våtmark eller inom 100 meter från en våtmark
  • medha sådan hagelammunition vid skjutning i våtmarker eller på väg till eller från skjutning i våtmark.

Definitionen av vad som är en våtmark är mer omfattande i det nya EU-förbudet än i de svenska bestämmelserna.

EU-reglerna ersätter den svenska regleringen av jakt med blyhagel på våtmark.

Läs mer om nya EU-regler för bly i hagelammunition.

Nationella regler om ammunition som innehåller bly

I Sverige finns ytterligare regler om ammunition som innehåller bly. Enligt dessa nationella regler får patroner som är laddade med blyhagel heller inte användas vid skytte som inte är jakt, till exempel sportskytte. Det finns dock undantag från förbudet i 14 c § i förordningen (1998:944) om det inte finns godtagbara blyfria alternativ vid användningen, till exempel vid skjutprov för jägarexamen.

Läs om förbudet i förordning (1998:944) om förbud i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av kemiska produkter, 14 a-d §§ Länk till annan webbplats.

Blyhagel får också användas i vissa internationella skyttegrenar, enligt Naturvårdsverkets föreskrifter.

Undantaget för vissa internationella skyttegrenar finns i Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2010:9, 21 a §. Länk till annan webbplats.

Syftet med förbudet mot bly i ammunition

Bly är en metall som kan orsaka skador på nervsystemet och ge försämrad intellektuell utveckling och prestationsförmåga. Bly kan ge skador redan vid mycket låga doser, speciellt när hjärnan utvecklas under fosterperioden och hos små barn. Det finns även betydande miljörisker när bly sprids i miljön, till exempel vid jakt med blyammunition. Eftersom sjöfågel gärna pickar i sig hagel finns det starka miljöskäl att inte använda bly i ammunition som används på våtmarker.

Senast uppdaterad 12 september 2023