Alternativt kemiskt namn

För blandningar som klassificeras som farliga ska vissa ämnen som ingår i blandningen anges i märkningen på förpackningen och i säkerhetsdatabladet. Företag som inte vill uppge identiteten för alla ämnen i en blandning kan i vissa fall begära om att få använda ett alternativt kemiskt namn för ett ämne.

Det här gäller om tillverkaren, importören eller nedströmsanvändaren kan visa att uppgiften om ett ämnes kemiska identitet kan skada konfidentiell företagsinformation, i synnerhet sina immateriella rättigheter. Ett godkänt alternativt kemiskt namn kan användas i märkningen och i säkerhetsdatabladet för de blandningar godkännandet omfattar.

Ansökan för blandningar som är klassificerade enligt CLP

Ansökan om ett alternativt kemiskt namn för ämnen i blandningar som är klassificerade enligt CLP görs till den Europeiska kemikaliemyndigheten, Echa. Alternativa kemiska namn som är godkända av Echa är giltiga i samtliga EU-medlemsstater. Tillståndet gäller för de blandningar som ingår i godkännandet. Echa tar ut en avgift för en sådan ansökan. Avgiftens storlek bestäms genom kommissionens avgiftsförordning (EU) nr 440/2010 och beräknas utifrån företagets storlek och antalet blandningar som ansökan avser.

Kommissionens avgiftsförordning (EU) nr 440/2010 Länk till annan webbplats.

Mer information om alternativt namn för ämnen i blandningar och hur du gör en ansökan finns på Echas webbplats Länk till annan webbplats.

Regler om alternativt kemiskt namn för ämnen i blandningar finns i artikel 24 i CLP-förordningen.

Ansökan för blandningar som är klassificerade enligt äldre regler i KIFS 2005:7

Fram till den 1 juni 2015 kunde leverantörer i Sverige ansöka om alternativt namn hos Kemikalieinspektionen om blandningen var klassificerad och märkt enligt de äldre reglerna i KIFS 2005:7. För sådana blandningar gäller tillståndet för det alternativa namnet från Kemikalieinspektionen även efter den 1 juni 2015.

Leverantörer med tillstånd att redovisa ämnen med ett alternativt namn baserat på reglerna i KIFS 2005:7 finns förtecknade i listan nedan. Tillståndet gäller för de blandningar som meddelades i godkännandet.

Företag med alternativa ämnesnamn enligt KIFS 2005:7 – senaste uppdatering 2015-06-23 (PDF 511 kB) , 510.6 kB.

Senast uppdaterad 5 oktober 2023