Företagens roller i CLP-förordningen

Innehållsförteckning:

Om du släpper ut kemiska produkter (ämnen eller blandningar) på marknaden behöver du se till att dina produkter uppfyller kraven i CLP-förordningen. Vilka skyldigheter du har beror på din roll i leverantörskedjan. Ett och samma företag kan ha flera olika roller. På den här sidan ser du vilka roller som finns i CLP och vilka skyldigheter och ansvar som gäller.

Tillverkare och importör

Du räknas som tillverkare enligt CLP-förordningen när du tillverkar kemiska ämnen inom EU/EES. Du räknas alltså inte som tillverkare när du tillverkar (formulerar) kemiska blandningar. Då betraktas du istället som nedströmsanvändare.

Du är importör om du importerar kemiska ämnen eller blandningar till EU eller något av EES-länderna Norge, Island och Liechtenstein. Import räknas i sig som att släppa ut produkter på marknaden, oavsett om du ska använda dem själv eller sälja dem vidare.

Som tillverkare eller importör av kemiska produkter har du bland annat ansvar för att klassificera, märka och förpacka produkterna enligt CLP-förordningen innan du släpper ut dem på marknaden. Du kan också behöva anmäla ämnen till den europeiska kemikaliemyndigheten Echas klassificerings- och märkningsregister.

Som importör av farliga blandningar kan du behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning om det skulle ske en olycka. För produkter som släpps ut på den svenska marknaden ska uppgifterna lämnas till Giftinformationscentralen (GIC) via Echas inlämningsportal.

Nedströmsanvändare

Om du tillverkar blandningar hör du till gruppen nedströmsanvändare. Som tillverkare av blandningar, så kallad formulerare, har du ansvar för att klassificera, märka och förpacka blandningarna innan du släpper ut dem på marknaden. Du kan också behöva lämna uppgifter som kan användas för medicinsk rådgivning om det skulle ske en olycka. För produkter som släpps ut på den svenska marknaden ska uppgifterna lämnas till Giftinformationscentralen via Echas inlämningsportal.

Distributör

Du är distributör om du köper in en kemisk produkt från ett företag inom EU eller EES och endast lagrar och säljer eller på annat sätt överlåter den till konsumenter eller andra företag. Det gäller oavsett om du säljer direkt från ett lager, i butik, i varuhus eller via internet. Till distributörer hör exempelvis grossister, återförsäljare och detaljhandlare.

Som distributör har du ansvar för att säkerställa att de produkter du säljer är korrekt märkta och förpackade.

Leverantör

Leverantör är ett samlingsbegrepp för alla aktörer inom en leverantörskedja (tillverkare, importör, nedströmsanvändare eller distributör) som släpper ut ett ämne eller en blandning på marknaden. Alla leverantörer ansvarar för att de produkter de säljer är korrekt märkta och förpackade. Leverantörerna i en leverantörskedja ska samarbeta för att se till att produkterna är klassificerade, märkta och förpackade enligt CLP-förordningen när de släpps ut på marknaden.

Senast uppdaterad 22 mars 2022