PACT-listan – ämnen som utvärderas inom Reach- och CLP-förordningen

Den så kallade PACT-listan innehåller information om ämnen som är under någon form av utvärdering inom Reach- eller CLP-förordningen. Det är den europeiska kemikaliemyndigheten Echa som sammanställer listan.

PACT står för ”The Public Activities Coordination Tool” och syftar till att på ett tidigt stadium ge en överblick över vilka ämnen som kan komma att komma att utvärderas, antingen av ett enskilt EU-medlemsland eller av Echa. Utvärderingen syftar till att ta reda på om ämnet har sådana egenskaper att det behöver regleras ytterligare inom lagstiftningarna Reach eller CLP. Det kan till exempel innebära att ämnet blir begränsat i bilaga XVII i Reach, hamnar på kandidatförteckningen eller får en ny eller ändrad bindande klassificering i bilaga VI i CLP. PACT innehåller även information om planerade, pågående och avslutade utvärderingar av ämnen eller registreringsunderlag som lämnats in enligt Reach-förordningen.

PACT-listan på Echas hemsida Länk till annan webbplats.

Läs mer om Reach-förordningen

Läs mer om CLP-förordningen

Senast uppdaterad 26 september 2023