Företagare omgiven av kartonger som tittar på en surfplatta.

Du kan behöva anmäla eller registrera dina varor eller vissa kemiska ämnen i varorna.

Anmäla, ansöka, registrera – varor

Innehållsförteckning:

Du som importerar, tillverkar eller säljer varor behöver oftast inget tillstånd eller godkännande från någon myndighet. Däremot kan du behöva anmäla eller registrera dina varor eller vissa kemiska ämnen i varorna. Här kan du se vad som kan gälla för dig och dina varor.

Om din vara innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett så kallat särskilt farligt ämne som finns på EU:s kandidatförteckning kan du behöva anmäla din vara till SCIP-databasen. Anmälan gäller oavsett hur många varor du säljer.

Här kan du läsa mer om att anmäla varor till SCIP-databasen

Är du tillverkare eller importör av en vara som innehåller mer än 0,1 viktprocent av ett särskilt farligt ämne som finns på EU:s kandidatförteckning kan du också behöva anmäla ämnet till den europeiska kemikaliemyndigheten Echa. Det gäller om du importerar eller tillverkar så stora volymer att den sammanlagda mängden av ämnet överskrider ett ton på ett år.

Här kan du läsa mer om att anmäla särskilt farliga ämnen i varor

Om du tillverkar eller importerar en vara som innehåller ämnen som är avsedda att avges från varan, till exempel ett doftämne från en parfymerad handduk, kan du behöva registrera ämnet enligt Reach-förordningen. Registreringskravet gäller dock endast när mängden av ämnet i varorna överstiger totalt 1 ton per tillverkare/importör och år.

Här kan du läsa mer om registrering av ämnen i varor

I de allra flesta fall behöver du inte ha något särskilt tillstånd för att tillverka, importera eller sälja varor. Det finns dock vissa ämnen som är så hälso- eller miljöfarliga att du måste ha tillstånd om du ska använda ämnena för att tillverka eller behandla en vara inom EU. Tillståndskravet gäller oavsett i vilken mängd du hanterar dessa ämnen. Vilka ämnen det gäller hittar du i bilaga XIV till Reach-förordningen.

Däremot behöver du inte tillstånd om du importerar en vara som innehåller ett sådant ämne eller om du bara säljer vidare en färdig vara.

Här kan du läsa mer om tillstånd enligt Reach-förordningen

Det förekommer att biocider används för att behandla och varor mot virus, bakterier, svamp eller insekter. En vara som har behandlats med en biocid för att skydda användaren av varan (och inte varan eller materialet) betraktas som en biocidprodukt. Det gäller till exempel friluftskläder eller hästtäcken och filtar som har behandlats med insekticider för att hålla borta myggor, fästingar och knott. Du behöver ta reda på om din vara betraktas som en biocidprodukt eftersom den då behöver utvärderas och godkännas av Kemikalieinspektionen innan du får sälja varan.

Läs mer om biocidbehandlade varor här.

Tänk också på att det finns regler hos andra myndigheter som innebär att du kan behöva anmäla eller söka tillstånd för din verksamhet eller dina produkter. Du kan till exempel behöva göra en anmälan till kommunen för att få starta och driva vissa miljöfarliga verksamheter enligt regler i miljöbalken. Därför kan det vara bra att du kontaktar miljökontoret i din kommun innan du startar din verksamhet.

Senast uppdaterad 11 mars 2024