En person i en affär står vid en hylla och tittar upp på några hinkar med målarfärg.

Märkning och annan produktinformation är viktig för att informera kunderna om farliga egenskaper och säker hantering, men kan också göra det möjligt att göra säkra val vid inköp.

Märkning och annan produktinformation

Innehållsförteckning:

Du som säljer produkter kan behöva informera dina kunder genom märkning eller annan produktinformation. Informationen är viktig för att kunderna ska få kännedom om farliga egenskaper och säker hantering men också för att göra det möjligt att göra säkra val vid inköp. Beroende på om du tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor ställs det olika krav på information i olika regelverk. Här kan du se vilka olika informationskrav som gäller för dina produkter.

Kemisk produkt, bekämpningsmedel eller vara?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. De flesta bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter eller växtskyddsmedel, räknas som kemiska produkter. Beroende på om du tillverkar, importerar eller säljer en kemisk produkt, bekämpningsmedel eller en vara ställs det olika krav i olika regelverk. Du behöver därför ta reda på om din produkt räknas som en kemisk produkt, ett bekämpningsmedel eller en vara för att veta vilka informationskrav som gäller för din produkt.

Kemisk produkt

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. Även doftljus, djurschampo och kemiska bekämpningsmedel räknas som kemiska produkter. Tänk på att även ämnen och blandningar som har tillverkats av råvaror från naturen, till exempel eteriska oljor, räknas som kemiska produkter.

Läs mer om märkning och annan produktinformation för kemiska produkter.

Vara

En vara ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Läs mer om märkning och annan produktinformation för varor.

Bekämpningsmedel

De flesta bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter eller växtskyddsmedel, räknas som kemiska produkter. Men det finns även biologiska bekämpningsmedel som består av eller innehåller levande organismer. Myggmedel, desinfektionsmedel, träskyddsmedel och medel mot ogräs är exempel på bekämpningsmedel. Eftersom bekämpningsmedel har egenskaper som gör att de kan orsaka skada på hälsan eller miljön finns det särskilda regler för bekämpningsmedel som gäller parallellt med andra regler för kemiska produkter. För bekämpningsmedel gäller bland annat särskilda krav på märkning och annan produktinformation, som exempelvis bruksanvisning.

Läs mer om märkning och annan produktinformation för bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad 8 maj 2023