Hand fyller i checklista

Du som säljer produkter har ansvar för att kemikaliereglerna följs. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina produkter innehåller.

Håll koll på kemikalierna – råd till företag

Innehållsförteckning:

Du som säljer varor eller kemiska produkter har ansvar för att produkterna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver bland annat ha koll på om dina produkter innehåller några kemiska ämnen som är förbjudna, som inte får finnas över vissa halter eller som du behöver informera dina kunder om. Därför behöver du fråga om innehållet och ställa krav på de produkter och material du köper in. Genom att ställa tydliga kemikaliekrav vid inköp ökar möjligheten att du får den information du behöver för att följa reglerna.

På den här sidan får du råd och tips om hur du kan arbeta för att följa lagkraven. Du får också tips på hur du kan arbeta för att gå längre än vad lagen kräver, så att materialen i dina produkter kan användas och återvinnas utan risk för hälsa eller miljö. Det innebär bland annat att du kan välja bort att använda ämnen som har särskilt farliga egenskaper.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – varor

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina varor innehåller och se till att få den information du behöver för de varor och material du köper in.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav på dina leverantörer av varor

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – kemiska produkter

Du som säljer kemiska produkter har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt produkterna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina produkter innehåller och se till att få den information du behöver för de produkter du köper in.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav vid inköp av kemiska produkter

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – återvunna material

Även du som säljer produkter med återvunna material har ansvar för att kemikaliereglerna följs. Det gäller både om du köper in återvunna material för att själv tillverka varor och kemiska produkter eller om du köper färdiga produkter som innehåller återvunna material och som du sedan säljer vidare. Det innebär att du måste ha koll på vad dina produkter med återvunnen råvara innehåller och se till att få den information du behöver.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav vid inköp av återvunnen råvara

Undvik farliga ämnen för säkra och hållbara produkter

För att ta fram produkter som är fria från hälso- och miljöfarliga ämnen kan du behöva gå längre än vad lagstiftningen kräver och arbeta proaktivt. Det kan till exempel innebära att välja bort eller byta ut farliga ämnen i produkterna mot mindre farliga ämnen eller välja icke-kemiska alternativ. Syftet är att produkterna ska bli säkrare för hälsa och miljö, både när de tillverkas, används och när de blir avfall. Såväl tillverkare som återförsäljare och inköpare kan jobba med att undvika farliga ämnen i varor och kemiska produkter.

Läs mer om du hur kan ta fram säkra och hållbara produkter

Senast uppdaterad 20 juni 2023