Två personer sitter på ett kontor och pratar och tittar på papper.

Du kan behöva anmäla, registrera eller söka tillstånd från en myndighet innan du får tillverka, importera eller sälja dina produkter.

Anmäla, ansöka, registrera

Innehållsförteckning:

Du kan behöva anmäla, registrera eller söka tillstånd från en myndighet innan du får tillverka, importera eller sälja dina produkter. Bekämp­nings­medel behöver ofta även vara utvärderade och god­kända av Kemikalieinspektionen för att få säljas och användas. Här kan du se vad som gäller för dina kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor.

Kemisk produkt, bekämpningsmedel eller vara?

I kemikalielagstiftningen skiljer man på kemiska produkter och varor. De flesta bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter eller växtskyddsmedel, räknas som kemiska produkter. Beroende på om den produkt du tillverkar, importerar eller säljer är en kemisk produkt, ett bekämpningsmedel eller en vara ställs det olika krav på dig i olika regelverk. Du behöver därför ta reda på vilken typ av produkt du har för att veta vilka regler som gäller för din produkt. Tänk på att en och samma produkt kan omfattas av flera regelverk.

Kemisk produkt

En kemisk produkt är ett ämne eller en blandning av flera ämnen. Exempel på ämnen är aceton, etanol och natriumklorid. Exempel på blandningar är målarfärg, lim och rengöringsmedel. Även doftljus, djurschampo och kemiska bekämpningsmedel räknas som kemiska produkter. Tänk på att även ämnen och blandningar som har tillverkats av råvaror från naturen, till exempel eteriska oljor, räknas som kemiska produkter.

Läs mer om du behöver anmäla, ansöka om tillstånd eller registrera dina kemiska produkter.

Vara

En vara är ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Exempel på varor är kläder, cyklar, möbler, leksaker, batterier och elektronik. Även förpackningar är exempel på varor.

Läs mer om du behöver anmäla, ansöka om tillstånd eller registrera ämnen i dina varor.

Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel används för att förhindra att djur, växter eller mikroorganismer orsakar skada på egendom eller skadar människors eller djurs hälsa. De flesta bekämpningsmedel, det vill säga biocidprodukter eller växtskyddsmedel, räknas som kemiska produkter. Men det finns även biologiska bekämpningsmedel som består av eller innehåller levande organismer. Myggmedel, desinfektionsmedel, träskyddsmedel och medel mot ogräs är olika exempel på bekämpningsmedel.

Eftersom bekämpningsmedel har egenskaper som gör att de kan orsaka skada på hälsan eller miljön finns det särskilda regler för bekämpningsmedel som gäller parallellt med andra regler för kemiska produkter. För att få sälja eller använda ett bekämpningsmedel i Sverige krävs det oftast att produkten är utvärderad och god­känd av Kemikalie­inspektionen. Om produkten inte är godkänd för en viss användning kan du själv behöva ansöka om ett godkännande. I Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister finns uppgifter om vilka bekämpningsmedel som är godkända i Sverige.

Gå till Kemikalieinspektionens bekämpningsmedelsregister. Länk till annan webbplats.

Läs mer om hur du ansöker om godkännande för biocider.

Läs mer om hur du ansöker om godkännande för växtskyddsmedel.

Läs mer om biologiska bekämpningsmedel.

Senast uppdaterad 3 maj 2023