En företagare står bakom disken i sin affär som säljer elektronikprylar.

Är du tillverkare, importör, distributör eller slutanvändare? Det påverkar vad du har ansvar för.

Din roll och ditt ansvar

Innehållsförteckning:

Alla typer av produkter omfattas av kemikalieregler. Det gäller kemiska produkter som exempelvis aceton, rengöringsmedel, medel mot ogräs och insekter. Men även möbler, leksaker, elektronik, smycken och andra varor omfattas av kemikalieregler. Det är du som tillverkar, importerar eller säljer produkterna som har ansvar för att de uppfyller kraven i reglerna.

För att veta vilket ansvar du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan, det vill säga om du är tillverkare, importör, distributör eller slutanvändare. Du behöver också ta reda på vilka regler som gäller för dina kemiska produkter, bekämpningsmedel eller varor. Tänk på att ett företag kan ha mer än en roll och reglerna gäller oavsett storleken på ditt företag. Här finns vägledning till vilka regler som kan gälla dig beroende på din roll i leverantörskedjan.

Vill du gå direkt till en specifik lagstiftning hittar du alla aktuella lagstiftningar inom Kemikalie­inspektionens ansvars­område samlade på sidan Lagar och regler Länk till annan webbplats..

Läs mer på sidan Kort om reglerna för kemiska produkter Länk till annan webbplats..

Läs mer på sidan Kort om reglerna för varor. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 maj 2023