En person klistrar en adresslapp på ett paket.

E-handel

Innehållsförteckning:

Det är du som tillverkar, importerar eller säljer varor, kemiska produkter eller bekämpningsmedel som har ansvar för att produkterna uppfyller kraven i lagar och regler om kemikalier. Det gäller oavsett om du säljer dem i en fysisk butik eller i webbutik.

Du som säljer på internet ansvarar för att dina produkter är säkra och uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller dig som säljer kemiska produkter, som till exempel lim, färg och rengöringsmedel. Men även du som säljer varor, som leksaker, elektronik, kläder och möbler omfattas av kemikalieregler. Tänk på att även förpackningen till din produkt är en en vara som omfattas av kemikalieregler. Du som bedriver e-handel kan bland annat behöva följa regler som innebär att du ansvarar för att:

  • dina produkter inte innehåller förbjudna ämnen
  • informera dina kunder om produkterna innehåller vissa farliga ämnen
  • dina kemiska produkter har tydlig märkning på svenska
  • de bekämpningsmedel du säljer är godkända för att få säljas och användas i Sverige
  • rapportera in uppgifter om dina produkter till berörda myndigheter
  • lämna viss information på webbplatsen där du marknadsför produkten.

Roller och ansvar

För att veta vilket ansvar och vilka skyldigheter du har behöver du identifiera din roll i distributionskedjan och kontrollera vilka regler som gäller för dina varor och kemiska produkter.

Du som tillverkar eller för in produkter direkt från länder utanför EU/EES har ofta ett större ansvar jämfört med om du bara säljer vidare produkter från leverantörer inom EU/EES. I det senare fallet betraktas du som distributör. Ett företag kan ha mer än en roll, exempelvis vara både importör och distributör.

Reglerna gäller oavsett storlek på företag och oavsett om du säljer produkterna i en fysisk butik eller på internet.

Läs mer om vilka regler som kan gälla för dig som tillverkar, importerar eller säljer kemiska produkter, bekämpnings­medel eller varor

Vad gäller för marknadsplatser?

En marknadsplats är en webbplats där du förmedlar andra säljares produkter. Om du driver en marknadsplats måste du ange tydlig information om vem som är säljare samt säljarens adress för varje produkt på din marknadsplats, annars blir du själv ansvarig för att produkterna följer reglerna. Om någon upptäcker en olaglig produkt på din marknadsplats måste du genast ta bort erbjudandet.

För vissa produkter måste säljare utanför EU se till att det finns en EU-representant som tar ansvar för produkterna. Annars får de inte släppas ut på EU-marknaden. Detta gäller bland annat för elektriska produkter och leksaker.

Kravet på en EU-representant finns i artikel 4 i marknadskontrollförordningen på Eur-lex.europa.eu. Länk till annan webbplats.

Vad gäller för dropshipping?

Dropshipping innebär att du bedriver e-handel utan ett eget varulager. Kunderna beställer produkter från din dropshippingbutik på webben, som du sedan beställer i kundernas namn hos en annan leverantör i eller utanför EU. Leverantören skickar produkten direkt till kunden. Om ingen annan säljare anges för produkten i din webbutik blir du ansvarig för att se till att varan är säker och uppfyller kemikaliekraven. Det gäller även om du beställer produkten för någon annans räkning och inte har den i lager själv. Observera att om din leverantör är en marknadsplats så är dessa vanligtvis inte säljare utan du måste ange den säljare som marknadsplatsen anger på sin produktsida.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer

För att kunna säkerställa att dina produkter uppfyller reglerna behöver du få tillräcklig information om innehållet i dina produkter och material. Vi rekommenderar därför att du ställer specifika kemikaliekrav i avtalen med dina leverantörer. Det är särskilt viktigt om du importerar produkter direkt från länder utanför EU/EES, eftersom produkter som är tillåtna i dessa länder kan vara förbjudna att säljas i Sverige och övriga EU.

Läs mer om att ställa kemikaliekrav - varor

Läs mer om att ställa kemikaliekrav - kemiska produkter

Ett nordiskt tillsynsprojekt om E-handel som rapporterades 2020 visar att 78% av de kontrollerade produkterna som köpts direkt från företag utanför EU inte klarade kraven i de europeiska kemikaliereglerna. Motsvarande siffra för produkter som köpts från företag inom EU är 32%.

Läs mer om det nordiska tillsynsprojektet om E-handel

Krav på information vid e-handel

Vid marknadsföring och försäljning av kemiska produkter och bekämpningsmedel på internet kan du bland annat behöva informera kunderna om produktens farliga egenskaper. Till exempel ska viss information som finns på etiketten på förpackningen vara synlig på webbplatsen där du marknadsför produkten. På så sätt får kunderna information om farorna med produkten innan köpet.

Visa märkning vid e-handel

När du marknadsför bekämpningsmedel måste webbplatsen dessutom innehålla annan information, till exempel en upplysning om att man ska använda produkten på ett säkert sätt och ta del av upplysningarna på förpackningen före användning.

Information vid e-handel med biocidprodukter

Information vid e-handel med växtskyddsmedel

Även du som säljer leksaker på internet kan behöva lämna viss information om produkten på webbplatsen. I vissa fall ska särskilda varningar finnas på webbplatser där leksaker marknadsförs till konsumenter.

Information vid e-handel med leksaker

Information om säljaren

Om du säljer produkter via en marknadsplats eller via så kallad dropshipping är det viktigt att det tydligt framgår vem som är säljare samt säljarens adress, annars blir du själv ansvarig för att varorna följer reglerna.

Vad händer om du gör fel?

Om du som företagare inte följer kemikaliereglerna kan du få försäljningsförbud och bli tvungen att återkalla produkten från dina kunder. Du kan också bli skyldig att betala miljösanktionsavgift. Vid allvarliga regelöverträdelser kan du åtalas för miljöbrott.

Ytterligare regler

Det finns även allmänna regler som gäller för dig som bedriver e-handel. Till exempel finns regler i e-handelslagen och marknadsföringslagen som ställer krav på dig som säljer varor på internet.

Läs mer om regler när du säljer på internet på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad 3 maj 2024