Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 3/21: Ökad e-handel – ökade kemikalierisker?

Att handla på internet, särskilt från företag i länder utanför EU och EES, kan innebära en risk för både hälsa och miljö om konsumenter inte är väldigt medvetna och informerade och försäljare kunniga och ärliga. Denna risk är högre vid köp från företag som inte har fysiska butiker inom EU och från marknadsplatser som är baserade utanför EU, eftersom konsumenter kan köpa produkter som inte uppfyller kraven i den europeiska kemikalielagstiftningen.

Senast uppdaterad 13 april 2021