Vi genomför just nu en enkätundersökning

Kemikalieinspektionen genomför just nu en enkätundersökning. Företag och andra organisationer som varit i kontakt med oss eller berörs av vår verksamhet har fått ett mejl med enkäten från undersökningsföretaget Origo Group.

Stäng meddelande

Rapport 4/21: Kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil

Regeringen har gett Kemikalieinspektionen i uppdrag att genomföra en kartläggning av förekomsten av farliga kemiska ämnen i produkter och varor som ännu inte är begränsade
inom EU. Denna rapport sammanfattar resultaten från ett av delprojekten; en kartläggning av farliga kemiska ämnen i textil.

Senast uppdaterad 14 januari 2022