Rapport 1/21: Regeringsuppdrag datatillgänglighet

Kemikalieinspektionens plan för att öka tillgängligheten av öppna data i Bekämpnings­medels­registret.

Senast uppdaterad 21 januari 2021