Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande
Den årliga rapporteringen till produktregistret pågår från 12 januari till 28 februari

Stäng meddelande

Rapport 1/21: Regeringsuppdrag datatillgänglighet

Kemikalieinspektionens plan för att öka tillgängligheten av öppna data i Bekämpnings­medels­registret.

Senast uppdaterad 21 januari 2021