Kartläggning av farliga kemiska ämnen i livsmedelsförpackningar av papper och kartong

Rapporten är en del av Kemikalieinspektionens uppdrag att kartlägga farliga ämnen 2017-2020.

Innehåll

Senast uppdaterad 16 juni 2021