En kvinna på ett kontor talar i telefon.

Du som säljer varor behöver ha koll på vad varorna innehåller. Var gärna specifik när du ställer krav på dina leverantörer.

Ställ kemikaliekrav på dina leverantörer – varor

Innehållsförteckning:

Du som säljer varor har ansvar för att kemikaliereglerna följs, även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Det innebär att du måste hålla koll på vad dina varor innehåller.

Du som säljer varor har ansvar för att varorna uppfyller kemikaliereglerna. Det gäller även om du har köpt varorna av någon annan och bara säljer dem vidare. Du behöver ta reda på vilka regler som gäller för dina varor. Tänk på att en vara ofta omfattas av flera olika regelverk.

Du behöver ha koll på

  • innehållet i dina varor, till exempel kemikalier som är förbjudna eller begränsade
  • om det finns ämnen i dina varor som behöver anmälas
  • vilken information du är skyldig att ge din kund.

Vad är varor enligt kemikalielagstiftningen?

En vara definieras i kemikalielagstiftningen som ett föremål vars form, yta eller design har större betydelse för föremålets funktion än dess kemiska innehåll. Här är några exempel på varor:

  • leksaker såsom klossar, gosedjur och elektriska bilar
  • textilier som kläder, sängkläder och handdukar
  • möbler såsom soffor, bord, sängar och skåp
  • elektronik som mobiltelefoner, lampor, armbandsur och kablar
  • accessoarer såsom, smycken och väskor.

Läs mer om reglerna för varor.

Råd om hur du kan arbeta med kemikaliekraven

Beroende på din roll i distributionskedjan och på dina leverantörers kunskap om kemikaliereglerna, kan du använda dig av följande råd. Observera att det inte är reglerat i lagstiftningen hur du ska följa kraven i lagstiftningen, det viktiga är att du ser till att de följs.

Ta reda på vilka kemikaliekrav som gäller för dina varor

Om du inte redan vet vilka regler som gäller för dina varor så behöver du ta reda på det. Tänk på att samma vara kan omfattas av flera olika regelverk. Ett tips är att börja läsa vår artikel Kort om reglerna för varor.

Här finns information om regler för några vanliga varugrupper, till exempel elektronik, leksaker och varor av textil.

Ta reda på om leverantören har kunskap

För att ta reda på om dina leverantörer har kunskap om reglerna kan du ställa några allmänna frågor till dem. Du kan till exempel fråga hur de arbetar med att se till att kemikaliekraven följs för de varor som de säljer till dig.

Undvik ämnen på kandidatförteckningen

Undvik ämnen på kandidatförteckningen. Då behöver du inte tänka på om du behöver anmäla ämnen i dina varor till SCIP-databasen. Det blir även lättare för dig att svara dina kunder om de frågar om en vara som du sålt innehåller något ämne på kandidatförteckningen.

Läs mer om Kandidatförteckningen
Läs mer om SCIP-databasen

Ställ specifika kemikaliekrav på dina leverantörer

Var specifik i dina krav, på så vis blir det enklare att kolla upp att de verkligen följs. Exempel på krav du kan ställa:

  • Varan X ska vara fri från ämnena A, B och C som är reglerade i lagstiftning Y.
  • Varan ska inte innehålla ämnen som står på kandidatförteckningen.

Skaffa dig rutiner

Se till att du har rutiner för att ställa krav på dina leverantörer så att dina varor uppfyller kraven i lagstiftningen. Integrera kemikaliekraven med övriga kvalitetskrav.

Dokumentera skriftligt

Dokumentera skriftligt vilka krav du ställer och vilka svar du får från dina leverantörer.

Be om analysprotokoll

Om du bedömer att det behövs kan du be leverantören visa att kraven följs till exempel genom att leverantören redovisar analysprotokoll för materialen i varorna. Det kan exempelvis vara lämpligt när du påbörjar samarbete med en ny leverantör.

Gör stickprovskontroller

Det är bra att göra egna stickprovsanalyser då och då för att kontrollera att varorna stämmer överens med de krav du har ställt. Ett tips är att ha en rutin för vilka ämnen man ska leta efter i olika typer av material. Mer information om vilka ämnen som kan finnas i olika material kan du hitta i PRIO – ett verktyg för substitution.

CE-märket är ingen garanti

Kom ihåg att CE-märkning inte är en garanti för att alla kemikaliekrav för varan är uppfyllda. CE-märkning gäller endast vissa varutyper, till exempel leksaker och elektronik.

Läs mer om CE-märket på Konsumentverkets webbplats. Länk till annan webbplats.

Var vaksam om du köper från länder utanför EU/EES

Om du köper varor från leverantörer utanför EU/EES kan du behöva vara extra vaksam, eftersom de kan ha andra kemikalieregler där.

Ta hjälp av andra

Ta hjälp av branschorganisationer eller konsulter om du själv saknar möjlighet att säkerställa att dina varor följer lagen.

Mer information

Senast uppdaterad 10 juni 2024